ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

politiki_prostasia_oropos1

Ο Δήμος Ωρωπού, εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, και τις οδηγίες για τη σύνταξη ειδικών σχεδίων, στα πλαίσια εφαρμογής του αριθμ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020, προχωρά στη δημιουργία ειδικού Μητρώου Πολιτικής Προστασίας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (πχ. άτομα με κινητικά προβλήματα, τυφλοί, κωφοί, ασθενείς που μπορούν να μετακινηθούν μόνο με ασθενοφόρο κλπ.) και στερούνται προστατευτικού περιβάλλοντος.
Για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, προχωρά σε δημόσια πρόσκληση - ανακοίνωση, προκειμένου τα άτομα που εντάσσονται στο πλαίσιο που περιγράφεται παραπάνω, τα ίδια ή οι προσωπικοί βοηθοί τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να παράσχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να καταγραφούν σε ένα μητρώο και να ενημερώνονται έγκαιρα από τη Δημοτική Αρχή, σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης τους από τις περιοχές που διαβιούν.
Γιατί στο Δήμο Ωρωπού κανείς δεν αισθάνεται και δεν είναι μόνος!

Την αίτηση την βρίσκεται στο link

Κατάθεση αιτήσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Αποστολή αιτήσεων στο e-mail: poliprostasiaoropou@gmail.com
Tηλέφωνο για πληροφορίες: 6989-47.55.97

Φωτογραφικό υλικό - videos - social media:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=L5ZG-V3F4N0

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041796071486

Viber:    https://invite.viber.com/?g2=AQAlbU4ab6ZhEU6hk1TmyXVctDCpUh9FaxCMiq1XFW%2B%2BAd8y2n3V2OSGxi8zr0UH

You Tube:   https://www.youtube.com/channel/UC6ptBHCSdavB8n00Dhlj2pw

Tik Tok:      https://www.tiktok.com/@oroposgreece

Ιnstagram:   https://www.instagram.com/oropos_greece/

Τwitter:      https://twitter.com/AttikaGreece