Πρόσκληση για ορκωμοσία όσων δεν ορκίστηκαν στις 22/12/2023