ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

xorta_

Ο Δήμος Ωρωπού καλεί τους πολίτες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές ή μισθωτές οικοπέδων και αγροτεμαχίων να τα καθαρίσουν άμεσα από χόρτα, κλαδιά και εύλκεκτα υλικά, εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, που αρχίζει την 1η Μαΐου 2024.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν ελέγχους – αυτοψίες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλουν πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200€, ενώ σε περίπτωση που προβούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό καταλογίζεται εξ’ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Οι υπόχρεοι μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού δύναται να ενημερώνουν τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Στο άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Β΄/28-03-2023).

Στην αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β΄/19-04-2023).

Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση 

όλων μας, βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας.

Ο Δήμος Ωρωπού προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών καθώς η 

πυροπροστασία αφορά την ασφάλειά όλων μας, των περιουσιών, και του περιβάλλοντος.

Φωτογραφικό υλικό - videos - social media:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=L5ZG-V3F4N0

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041796071486

Viber:    https://invite.viber.com/?g2=AQAlbU4ab6ZhEU6hk1TmyXVctDCpUh9FaxCMiq1XFW%2B%2BAd8y2n3V2OSGxi8zr0UH

You Tube:   https://www.youtube.com/channel/UC6ptBHCSdavB8n00Dhlj2pw

Tik Tok:      https://www.tiktok.com/@oroposgreece

Ιnstagram:   https://www.instagram.com/oropos_greece/

Τwitter:      https://twitter.com/AttikaGreece