Καθαριότητα

Η Φιλοσοφία του Δήμου Ωρωπού στον τομέα της Καθαριότητας συνοψίζεται στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος για όλους τους δημότες. Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως βασικός φορέας υλοποίησης του έργου, δρα με συνέπεια για την άμεση αποκομμιδή των απορριμμάτων από όλα τα σημεία του Δήμου. Βασικός πυλώνας της καθαριότητας είναι η ανακύκλωση που αποτελεί προτεραιότητα των προσπαθειών μας.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι στις μέρες μας σημείο αναφοράς και σύγκρισης του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Συνεπώς, ο σεβασμός στην αξία του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της ανάγκης να το προστατεύσουμε πρέπει να συνυπάρχει αρμονικά με την ανάγκη της δόμησης και της αξιοποίησης της γης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σχεδιάζουμε μια πόλη ζωντανή, λειτουργική, ευχάριστη και φυσικά πράσινη εφάμιλλη της ευρωπαϊκής οικογένειας

Η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς που πρέπει να αγγίζει καθέναν, είναι βέβαια και ευθύνη του πολίτη. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η εναπόθεση τους στους σωστούς κάδους, η μέριμνα για καθαριότητα γύρω από τις οικίες έπειτα από διάφορες κατασκευές, η μη απόρριψη σκουπιδιών στο δρόμο και πολλές αντίστοιχες κινήσεις βελτιώνουν την εικόνα της πόλης μας, εμποδίζουν την κακοσμία προσφέροντας στην συλλογική υγιεινή και απαλλάσσουν το περιβάλλον από αυτά τα υλικά. 

Γοα το λόγο αυτό απαιτείται η συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιών με τους δημότες. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ωρωπού και η διεύθυνση καθαριότητας εργάζονται ανελλιπώς για να αναβαθμίζουν και να βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Κεντρικό Μενού

prosklisimielou

programma_2019_kedo

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας