Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή συνιστάται και λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με αποφασιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες.

Τακτικά Μέλη:

 1. Γιασημάκης Γεώργιος (πρόεδρος)
 2. Λούπης Νικόλαος
 3. Χατζηιωάννου Άγγελος
 4. Δέδε Πέτρο
 5. Ντάσης Μιχαήλ
 6. Βελτανιώτης Δημήτριος
 7. Ρούσσης Θωμάς
 8. Τζεβελέκος Δημήτριος
 9. Καμπιώτης Διονύσιος

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

 1. Αρμυριώτης Γεώργιος
 2. Βασιλάκου Μαρία
 3. Σαμπάνης Χρήστος
 4. Τόλιας Μιχαήλ
 5. Σιδέρης Χρήστος
 6. Μίχας Χρήστος.