Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος και λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ωρωπού

Πρόεδρος : Αγγελος Καλύβας

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2295-0-34003

ΦΕΚ Σύστασης: Β' 1102/02-06-2011