ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αναβάθµιση αύλειων χώρων σχολείων»

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΑ Συστήματος: 79429

Κωδικός CPV: 45212200-8

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΟΜΑΔΑ Γ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΑ Δ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΟΜΑΔΑ....

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL305 - Ανατολική Αττική (Anatoliki Attiki)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ_ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29089/27-12-2018

Χρηματοδοτήσεις: Επιχορήγηση/0552017ΣΕ05500010, Ιδία μέσα/15.7331.0001

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 269.551,04

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-12-2018 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-01-2019 10:00:00

Αναζήτηση στο link κάντε κλικ εδώ , 

επιλέγοντας  στο μενού  "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Eργα" , την επιλογή "Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Εργων"  με  ΑΑ συστήματος : 79429Μοιράσου το!

Κεντρικό Μενού

2019_25_martiou

aimodosia19

programma_2019_kedo

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας