Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι επιτελικό όργανο του Δήμου και αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Ο ρόλος της Εκτελεστική Επιτροπής είναι κυρίως ο συντονισμός της εκτελεστικής λειτουργίας και ειδικότερα της υλοποίησης του προγράμματος της δημοτικής αρχής.